Hondenpsychologie

Elke hond gedraagt zich volgens de genetische gedragscodes, maar is in staat op een eigen wijze mee om te gaan.
Door middel van geur en lichaamstaal leert de hond zijn plek in de menselijke roedel te accepteren.

Honden zijn directe afstammelingen van de wolf, welke bekend staan om hun roedelgedrag. Een roedeldier opereert in een groep dieren om één geheel te vormen. Een minder bekend feitje is dat veel hedendaagse huishonden, zelfs die dit al vele generaties zijn, nog steeds bepaalde roedelinstincten kennen. Toch is het doordat wij veel honden hebben gevormd en gemaakt tot de 'perfecte' hond, veel instinct verdwenen of verknipt. Bij het ene ras zit meer dan bij de ander.

In een roedel is er een vaststaande sociale structuur. Ieder lid van de roedel weet zijn plek en rol in de roedelhiërarchie. De persoonlijkheid en acties van een roedellid wordt beïnvloed en bepaald door andere roedelleden. Dit betekent dat een hond in een roedel weet van wie hij commando’s op moet volgen en aan wie hij superieur is. Zijn positie in de hiërarchie bepaalt waar de hond slaapt en eet, en of hij het beste of het slechtste voedsel krijgt.

De invloeden van de roedelgedrag zijn vandaag de dag nog net zo te merken als duizend jaar geleden. Bijvoorbeeld, als twee honden elkaar voor het eerst ontmoeten, moeten ze bepalen wie er superieur is aan de ander. De ondergeschikte hond zal zich vaak ondergeschikt gaan gedragen wat te zien is aan de houding. Als twee honden zich als gelijke beschouwen kan het tot een klein gevecht komen om te bepalen wie er superieur is. Dit doen ze om een hiërarchische structuur van leiding te creëren; iets waar een roedel niet zonder kan. Zodra deze hiërarchie gevormd is, blijft dit vaak bestaan, ook wanneer ze elkaar later ontmoeten.

Als u meer dan één hond bezit, dan is de taak aan u (als roedelleider) om dit te blijven handhaven. Het komt regelmatig voor dat honden met elkaar vechten als de natuurlijke hiërarchie niet gehandhaafd wordt door de eigenaar en zijn of haar gezin. Echter 'kleinere' gevechten, het snauwen naar elkaar of een correctie gebeurd onderling en zal doorgaan tot de dood van uw hond, omdat het bevestigen van rangorde van belang is. Daarom ben je ook nooit klaar met het opvoeden van uw hond, het is een taak die als het goed is wel steeds makkelijker wordt maar nooit stopt.

 

De Alfahond

Elk roedel heeft een leider, welke door iedereen gehoorzaamt wordt. De leider van de roedel is meestal een mannetje (niet altijd) en wordt aangeduid met “alfahond”.

In het wild zal de alfahond als eerste, en het beste voedsel eten, om zo zijn fysieke conditie op peil te houden in de roedel. De alfahond zal ook op een hoog strategische plaats slapen zodat hij een oogje in het zeil kan houden in zijn territorium. Hij maakt de beslissingen voor de roedel en is agressief tegen vreemdelingen die in het territorium van de roedel komen. Wanneer een hond woonruimte met de mens (zijn baasje of baasjes ) deelt, zal hij zich bij voldoende leiding en opvoeding zien als de laagst geplaatste binnen de "roedel". Het baasje neemt de rol van "alfa" op zich, en daarom zal een hond als ondergeschikte naar zijn baas luisteren. Een ondergeschikte hond is dan ook niet "zielig", maar speelt zijn rol in de roedel.

Wanneer de hond onvoldoende leiding wordt gegeven zal hij denken dat hij de "alfa" is. De mate waarin dit gedrag optreedt verschilt van hond tot hond. Wanneer dit makkelijk geschiedt betreft het een hond die in de natuur dominant zou zijn geweest, men spreekt van een dominant-agressieve hond. Aangezien dominante honden hun ondergeschikten hun wil opleggen door te blaffen en ze te bijten zal de dominant-agressieve hond eveneens geneigd zijn te blaffen en te bijten naar mensen. Uiteraard is een dominant-agressieve hond niet "vals" of "dol", maar doet hij slechts datgene dat zijn instinct hem opdraagt, en wat in de natuur van levensbelang is.

Uw hond en uw familie

Hoe zijn deze roedeldier- instincten te relateren aan uw hond en familie?

Wat voor invloed hebben die instincten en hoe kan u zich opstellen tegenover uw hond zodat u zijn Alfa hond wordt?

U krijgt praktische tips om uw Alfa status te krijgen en te bevestigen als uw hond ongehoorzaam is en uw status probeert te ondermijnen. Wanneer u effectief communiceert dat u de leider bent, kunt u rekenen op een volgzame hond die uw respect en goedkeuring keer op keer wil verdienen.

Voor basisregels klik hier

Voor gedrag en opvoeding klik hier